Η ιστοσελίδα που επισκέπτεστε είναι αφιερωμένη σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο και πολιτικό, τον Α΄ Κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Είναι προϊόν ενός εκπαιδευτικού προγράμματος   ιστορίας και τοπικής ιστορίας,                           που υλοποιήθηκε το σχ. έτος 2011-12,                με στόχο τη μύηση στη μεθοδική έρευνα και στην αξιοποίηση προγραμμάτων του Η/Υ.

Σε αυτήν έχει αναρτηθεί όλο το υλικό, που συγκέντρωσαν  και επεξεργάστηκαν οι μαθητές. Επίσης φιλοξενούνται εργασίες επέκτασης και κατανόησης, που δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές.

Στόχος είναι να φιλοξενήσουμε και εργασίες δικές σας σχετικές με τον Καποδίστρια.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

               

 2012=2017