ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Μια συλλογή κειμένων του Ιωάννη Καποδίστρια είχαν εκδοθεί από τον ΟΕΔΒ, για την επέτειο των διακοσίων χρόνων από τη γέννησή του, το 1976. 

"Ι.Καποδίστριας. Κείμενα. Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του"

Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε αυτά τα κείμενα σε μορφή ebook.

ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ- 2012-2023