Ένα πρόσωπο, ένας τόπος, χθες  και σήμερα, ερωτηματικά και προβληματισμοί οδήγησαν σε μια έρευνα. Η οργάνωση της εργασίας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, το συγκεντρωμένο υλικό, η ανάγκη μοιράσματος της εμπειρίας αυτής, κατασκεύασαν αυτή την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα παρουσιάζει  ένα μέρος αυτών που πρέπει να ειπωθούν για μια σπουδαία προσωπικότητα με απλό τρόπο. 


Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ      

Συμμετοχή στον 8ο Διαγωνισμό Πρωτοπόρων Δασκάλων της Microsoft

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ της πορείας της εργασίας.

ΕΡΕΥΝΩ ΜΕΘΟΔΙΚΑ:   Η μεθοδολογία της έρευνάς μας

         ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΨΗΦΙΑΚΑ:   Η αξιοποίησης των εργαλείων των Ν.T. 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

.............

ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΜΑΘΗΣΗ

............

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥΝ ...

 

Η ολοκλήρωση των εργασιών οδήγησε

στην δημιουργία δημιουργικών εργασιών, ψηφιακών κυρίως,

από τους μαθητές. . . για μαθητές!

 

ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ - 2012-2023