Ένα πρόσωπο, ένας τόπος, χθες  και σήμερα, ερωτηματικά και προβληματισμοί οδήγησαν σε μια έρευνα. Η οργάνωση της εργασίας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, το συγκεντρωμένο υλικό, η ανάγκη μοιράσματος της εμπειρίας αυτής, κατασκεύασαν αυτή την ιστοσελίδα. Πιστεύουμε ότι η ιστοσελίδα παρουσιάζει  ένα μέρος αυτών που πρέπει να ειπωθούν για μια σπουδαία προσωπικότητα με το δικό μας τρόπο. 

      Οι παρουσιάσεις:             

Η συμμετοχή στον 8ο Διαγωνισμό Πρωτοπόρων Δασκάλων της Microsoft.

               Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ            της πορείας της εργασίας.

ΕΡΕΥΝΩ ΜΕΘΟΔΙΚΑ:    Η μεθοδολογία της έρευνάς μας

         ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΨΗΦΙΑΚΑ:         Η αξιοποίησης των εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

 

Η ολοκλήρωση της εργασίας οδήγησε στην δημιουργία εργασιών από τους μαθητές. . . για μαθητές!


Οι ασκήσεις (σταυρόλεξο, αντιστοίχηση, puzzle)  δείχνουν τα μεταγνωστικά αποτελέσματα του project.

 

 

 

 

 

 

 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-2012