Ο Καποδίστριας ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα. Προικισμένος με οξύνοια,  εξαιρετική μόρφωση και γαλουχημένος με ηθικές αρχές,  διέπρεψε στο πολιτικό στερέωμα της εποχής του και έγινε παράδειγμα για τους πολιτικούς των επόμενων γενεών.

Ιωάννης Καποδίστριας : Μία ματιά στη ζωή του