ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΩΡΑ

από μαθητές ... για μαθητές

Ένα πaζλ θα σε βοηθήσει να θυμάσαι τον  Α΄ Κυβερνήτη της Ελλάδας

Η κατοικία του Καποδίστρια στο Ναύπλιο, όπως είναι αποτυπωμένη σε γκραβούρες της εποχής.

 Πόσα γνωρίζεις για τον Καποδίστρια;

ΓΝΩΡΙΖΩ...

Ένα  σταυρόλεξο με ενδιαφέρουσες πληροφορίες 

 

Τα θυμάσαι; ΕΥΚΟΛΟ

1.Πότε γεννήθηκε ο Καποδίστριας;
Πότε ήρθε ως Κυβερνήτης στην Ελλάδα ο Καποδίστριας;
Πότε πέθανε;
Πού γεννήθηκε ο Καποδίστριας;
Πού είναι ο τάφος του Καποδίστρια;

Πώς πέθανε ο Καποδίστριας;

Αργυρή Μπιλιούρη,2012-2024